Składki członkowskie i darowizny


ILE TO KOSZTUJE

Jest to bardzo często zadawane pytanie. Nie ma opłaty za uczęszczanie na zbiórki. Jedyną opłatą jest wpłata składki członkowskiej, która wynosi  30 zł kwartalnie czyli 120 zł rocznie. W tej opłacie jest już zawarty koszt całorocznego ubezpieczenia.

Konto do wpłaty składek członkowskich: 50 1140 1010 0000 2412 8400 1012

Chorągiew Stołeczna ZHP, Hufiec Pruszków, ul. JASNA 2 , 05-804 Pruszków.

WPIS W TYTULE :  składka członkowska za rok 2020 SHDS za ===imię nazwisko

Jeśli wpłacamy kwartalnie, czego nie rekomendujemy, wpisujemy w tytule za który kwartał 2020 roku wpłacamy składkę.

Jeśli Państwo mogą nas dodatkowo wspomóc to prosimy o dodatkową wpłatę 30 zł darowizny na cele statutowe. Pozwoli nam to na zakup niezbędnych materiałów programowych na zbiórki. Wszystkie pieniądze wrócą do państwa dzieci w postaci ciekawego programu, nowoczesnego sprzętu oraz wszelkiego rodzaju pamiątek w postaci plakietek, naszywek, sprawności.

Konto do wpłaty darowizn: 02 1140 1010 0000 2412 8400 1003

WPIS W TYTULE :  darowizna na cele statutowe SHDS ===imię nazwisko

Przynależność do drużyny ZHP wiąże się z obowiązkiem opłacania składek harcerskich. Osoby, które mają opłacone składki zwolnione są z podatku VAT (23%) za wszelkie biwaki i obozy. Każdy harcerz i zuch, aby pozostawać na liście członków ZHP, musi mieć opłacone składki. Składki opłacane są z „góry” za 12 miesięcy. Do końca grudnia powinny być zebrane składki za kolejny rok. Harcerze, którzy wstąpili do drużyny w bieżącym roku, opłacają składki od kwartału, w którym przybyli do drużyny do końca tego roku.

Terminy wpłat składek:
Pełna kwota składki za 2020 – do 30.12. 2019 roku. PREFEROWANA WPŁATA SKŁADKI JEDNORAZOWO ZA CAŁY ROK. Osoby wpłacające kwartalnie do końca każdego pierwszego miesiąca kwartału

Zuchy i harcerze, którzy wstąpili w trakcie bieżącego roku opłacają składkę od kwartału w którym przybyli do
drużyny do końca bieżącego roku. Opłata składki na rok następny, j.w.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM ZA TERMINOWE WPŁATY:)

Komentarze są wyłączone.