Obrzędowość Szczepu


NAZWA

„TRADYCJA JEST WAROWNYM MUREM, JEST DĘBEM, KTÓRY TYSIĄC LAT RÓSŁ W GÓRĘ

Ze względu na to, że jesteśmy środowiskiem harcerskim, ale wspomagającym także organizację, która działalność swoją wiąże z historią Pruszkowa postanowiliśmy nazwać nasz szczep „Szczep Harcerskich Drużyn Sokolich”. Wybraliśmy tę nazwę, ponieważ Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” we Lwowie zmotywowało Andrzeja Małkowskiego do stworzenia ruchu harcerskiego. Nawiązując do historii Pruszkowa, warto przypomnieć o parku Sokoła, którzy w czasach komunistycznych został przemianowany na park Kościuszki. Dawna nazwa wywodzi się od Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, które niegdyś działało w Pruszkowie. Warto wspomnieć, że barwy drużyny zostały zaczerpnięte częściowo z oryginalnego tła, z herbów Towarzystw Gimnastycznych „Sokół”. Barwa na godłach Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” jest amarantowa. Chcieliśmy przybrać barwę jak najbardziej podobną i jak najbardziej dostępną.

OKRZYK

OKRZYKIEM SZCZEPU JEST – „DĄŻĄ WZWYŻ””
Genezą nazwy jest łacińskie hasło – Alta petunt.
Każde środowisko szczepu kończy zbiórkę „Sokoliki / Sokolęta / Sokoły – dążą wzwyż!”

PIEŚŃ SZCZEPU

PIEŚNIĄ SZCZEPU JEST „TAKI KRAJ”
autorstwa Jana Pietrzaka. W czerwcu 2009 roku uzyskaliśmy symboliczną, pisemną zgodę autora na to, aby „Taki Kraj” był pieśnią naszego szczepu. Można ją usłyszeć tutaj (my śpiewamy ją nieco szybciej – przystosowaliśmy ją do grupowego śpiewu i gry na gitarze).

SOKOLE PRZYRZECZENIE HARCERSKIE

Podczas spaceru drużynowy pyta, czy harcerz chce przyjąć Przyrzeczenie Harcerskie. Wchodzi do kolumny stworzonej przez harcerzy z 10-oma świeczkami – 10 punktów Prawa Harcerskiego. Każdy trzymający świeczkę, podczas przechodzenia drużynowej i TEGO harcerza wypowiada dany punkt Prawa.
Potem harcerz łączy się w symboliczny sposób z jakimś żywiołem natury (np. staje na brzegu jeziora), lub symbolem naszej idei. Następnie, zamiast tradycyjnego wstępu (przemowy) drużynowa wypowiada wiersz. Harcerz wybiera sobie matkę/ojca chrzestnego i składa Przyrzeczenie Harcerskie. Podczas przypinania (przez ojca lub matkę chrzestną) Krzyża śpiewamy piosenkę „Świetlany Krzyż”.
Harcerz dostaje „sokoli niezbędnik”, który składa się z draski, zapałki i kory brzozowej (a na niej wypisana jest data Przyrzeczenia) –> gdy człowiek zgubi się w lesie, ogień często bywa ratunkiem. Kora brzozowa jest świetną podpałką, nawet gdy cała jest mokra. Harcerz ma być jak ten niezbędnik – w najcięższych chwilach być ratunkiem, nawet gdy jest to pozornie niemożliwe.
Po otrzymaniu niezbędnika wybiera on sobie ulubioną piosenkę, aby ją zaśpiewać razem. W tym czasie są gratulacje. Potem wszyscy opuszczają miejsce Przyrzeczenia, oprócz ojca/matki chrzestnej i TEGO harcerza, aby ochłonąć i przemyśleć parę spraw ;).

ZWYCZAJE PODCZAS ZBIÓREK

Zbiórki wszystkich jednostek szczepu rozpoczynamy piosenką „Płonie ognisko”, a zakończeniem jest „Późno już otwiera się noc”, druga część piosenki „Płonie ognisko” , „Bratnie słowo” oraz „Iskierka”.
Warto wspomnieć, ze „Pieśnią pożegnalną” kończymy zawsze każdy dzień na biwaku, wyjazdy, czy też wyjątkowo ważne zbiórki.

PRZYSIĘGA WEWNĘTRZNA GROMAD I DRUŻYN

Zuchy i harcerze każdej jednostki po zadeklarowaniu przynależności składają na uroczystej zbiórce wewnętrzną przysięgę . Roty dla każdej jednostki są inne.

ZDOBYWANIE LILIJKI

Harcerze, którzy nie złożyli Przyrzeczenia Harcerskiego będą musieli zdobyć lilijkę. Stać będą przed nimi różne zadania, takie jak: określenie swojego autorytetu, przyswojenie wiedzy o symbolice Krzyża Harcerskiego i lilijki (źródłem nie mogą być inni harcerze) oraz większe zadanie sprawdzające samodzielność, dobry przykład i zaradność harcerza.
Wiele druzyn przedwojennych miało w swojej obrzędowości zwyczaj zdobywania lilijki. Niestety w tej chwili zwyczaj ten zanika.

ZABUDOWANE NARAMIENNIKI

Harcerze będący jakiś czas w drużynie dostają prawo noszenia „zabudowanych naramienników”. Jest to ogłaszane w rozkazie, i jest świadectwem docenienia działań harcerza w ramach przynależności do drużyny. Zuchy noszą zawsze niezabudowane naramienniki (nakładki).

UMUNDUROWANIE

Naszym kolorem jest kolor bordowy.

Naszym oficjalnym umundurowaniem jest:

DLA GRUPY NAJSTARSZEJ Z 41 PDH „SOKÓŁ”

– dla obu płci: bordowy beret, czarne długie spodnie typu bojówki, buty za kostkę.
Spodnie nosimy wpuszczone w buty.
– dla dziewcząt: czarna spódnica, czarne getry i bordowe wywijki
– dla chłopców: czarne, krótkie spodenki, czarne getry i bordowe wywijki
– na oficjalne i uroczyste obchody zakładamy „SOKOLE PELERYNY”

DLA GRUPY Z 40 PDH „SOKOLĘTA” i „SOKOLETA-MACIERZ”

– dla obu płci: bordowy beret, czarne długie spodnie, ciemne buty.
– dla dziewcząt: czarna spódnica, czarne getry i bordowe wywijki
– dla chłopców: czarne, krótkie spodenki, czarne getry i bordowe wywijki

DLA GRUPY NAJMŁODSZEJ Z 40 PDH „SOKOLIKI” i „SOKOLIKI-MACIERZ”

– dla obu płci: bordowy beret bez oznaczeń, czarne długie spodnie, ciemne buty.
– dla dziewcząt: czarna spódnica, czarne getry i bordowe wywijki
– dla chłopców: czarne, krótkie spodenki, czarne getry i bordowe wywijki
– WSZYSCY NOSZĄ PIERŚCIENIE WYKONANE Z KORY BRZOZOWEJ

ROŚLINA JAKO SYMBOL PRZEWODNI

Drzewo ,które jest dla nas ważne to BRZOZA.
Nosimy pierścienie wykonane z kory brzozowej na znak czystości -biel brzozy, i niezawodności jakimi powinni charakteryzować się członkowie naszego szczepu.
Podczas przyrzeczenia harcerskiego kora brzozy znajduje się w niezbędniku – harcerz dostaje „sokoli niezbędnik”, który składa się z draski, zapałki i kory brzozowej (a na niej wypisana jest data Przyrzeczenia) –> gdy człowiek zgubi się w lesie, ogień często bywa ratunkiem. Kora brzozowa jest świetną podpałką, nawet gdy cała jest mokra.

Harcerz ma być jak ten niezbędnik –
W NAJCIĘŻSZYCH CHWILACH BYĆ RATUNKIEM, NAWET GDY JEST TO POZORNIE NIEMOŻLIWE.

 

Komentarze są wyłączone.