O NAS W WIELKIM SKRÓCIE


pano shds ognisko

 

SZCZEP HARCERSKICH DRUŻYN SOKOLICH

Działa przy
PRUSZKOWSKIM TOWARZYSTWIE KULTURALNO-NAUKOWYM.

Został powołany rozkazem Komendanta Hufca (Michała Landowskiego) L5-2008 dnia 7 maja 2008 roku.

Naszym PROFILEM jest obcowanie z kulturą i historią zarówno Polski, jak i naszej wspólnoty lokalnej.

Nazwa, obrzędowość, jak i nasz bohater sprzyjają naszej pracy w tym kierunku. Są obrazem tego, co dla nas jest ważne.

Jesteśmy szczepem miedzyśrodowiskowym, skupiającym dzieci i młodzież ze szkół podstawowych : nr 1, 2 i 3, gimnazjów, a także wielu szkół ponadgimnazjalnych z Pruszkowa, Piastowa i Warszawy. Mamy wśród nas studentów i osoby pracujące zawodowo.

W chwili obecnej nasz szczep liczy ok 120 osób, skupionych w 9 jednostkach.
W szczepie mamy 13 instruktorów : 2 harcmistrzynie, 4 podharcmistrzów i 9 przewodników.
Nad pracą w środowiskach czuwa 8 drużynowych, 1 komendant kręgu, ponad 20 przybocznych, opiekunowie jednostek i kadra instruktorska.

Żeby poznać nas w szczegółach zapraszamy na strony: obrzędowość, Nasz Patron, Konstytucja Szczepu, galeria.

Komentarze są wyłączone.