Materiały i dokumenty do pobrania


WYJĄTKI Z KONSTYTUCJI SZCZEPU

ROZDZIAŁ 4
Członkostwo
§ 8
1. Członkiem SHDS może zostać każdy, kto wyrazi wolę przynależności do ZHP i działania zgodnego z zasadami i celami Związku.
2. W chwili przyjęcia w poczet członka Szczepu przyjęty zobowiązuje się do dostarczenia pisemnie zgody rodziców/prawnych opiekunów, jeśli nie ukończył 16 lat.
3. Zgoda musi być podpisana na karcie kwalifikacyjnej Szczepu.
4. Każdy członek Szczepu ma obowiązek wypełnić kartę kwalifikacyjną Szczepu.

 

KARTA KWALIFIKACYJNA – Zgoda Rodzica na przynależność dziecka do ZHP

KARTA KWALIFIKICAJNYNA – Deklaracja członkowska ZHP powyżej 16 roku życia

Poradnik na lilijkę dla harcerzy z klas 4-6

lilijka – wymagania – 41 PDH i starszyzna

 

Komentarze są wyłączone.