Komenda Szczepu


WYJĄTKI Z KONSTYTUCJI SZCZEPU

ROZDZIAŁ 5
Władze, Struktura
§ 11
2. W skład komendy Szczepu wchodzą: komendant, zastępcy komendanta, skarbnik i kwatermistrz.
§ 12
1. Każdy drużynowy w Szczepie jest zostaje mianowany zastępcą komendanta. Gdy rezygnuje z funkcji drużynowego, zostaje zwolniony z funkcji zastępcy komendanta.
2. Komendant w wyjątkowych sytuacjach może powołać kolejnego zastępcę, który nie jest drużynowym.

KOMENDANT SZCZEPU
hm. Monika Pawełczyńska-Ślusarczyk HR

 • instruktor Muzeum Harcerstwa (szef Filii MH – Izby Pamięci Hufca ZHP Pruszków)

ZASTĘPCA KOMENDANTA SZCZEPU
druhna Maja Niewiadomska

 • Drużynowa 39 Gromady Zuchowej ,,Sokoliki”

ZASTĘPCA KOMENDANTA SZCZEPU/ SKARBNIK SZCZEPU
pwd. Kinga Mączyńska

 • Drużynowa 40 Pruszkowskiej Drużyny Harcerskiej  ,,Młode Sokolęta”
 • Drużynowa 39 Gromady Zuchowej ,,Sokoliki-Macierz”
 • Przyboczna 39 Gromady Zuchowej ,,Młode Sokoliki”

ZASTĘPCA KOMENDANTA SZCZEPU
druh
Maciej Łukaszewicz

 •   Drużynowy 39 Gromady Zuchowej ,,Młode Sokoliki”

ZASTĘPCA KOMENDANTA SZCZEPU
druhna Julia Szumer

 • Drużynowa 40 Pruszkowskiej Drużyny Harcerskiej ,,Sokolęta”

ZASTĘPCA KOMENDANTA SZCZEPU
pwd. Marta Lipowska HO

 • Drużynowa 40 Pruszkowskiej Drużyny Harcerskiej ,,Sokolęta-Macierz”
 • Członek Komendy Hufca ZHP Pruszków ds. programu

ZASTĘPCA KOMENDANTA SZCZEPU/ KWATERMISTRZ SZCZEPU
druh
Przemysław Bort

 •   Drużynowy 41 Pruszkowskiej Drużyny Harcerskiej ,,Sokół”

ZASTĘPCA KOMENDANTA SZCZEPU
druhna
Alicja Jasińska

 • Drużynowa 41 Pruszkowskiej Drużyny Harcerskiej ,,Sokół Wędrowny”

ZASTĘPCA KOMENDANTA SZCZEPU
pwd. Patrycja Pawlik HR

 • Komendant Kręgu Starszyzny i Instruktorów

ZASTĘPCA KOMENDANTA SZCZEPU
hm. Beata Pawełczyńska

 • Drużynowa 42 Pruszkowskiej Drużyny Harcerskiej Nieprzetartego Szlaku ,,Skalny Sokół”
 • Zastępca komendanta Szczepu ds. HALiZ i EKH
 • Osoba odpowiedzialna za odzież szczepową (umundurowanie)

ZASTĘPCA KOMENDANTA SZCZEPU
druhna Wiktoria Warzocha

 • Przyboczna 41 Pruszkowskiej Drużyny Harcerskiej ,,Sokół”

ZASTĘPCA KOMENDANTA SZCZEPU
druh Nataniel Kozak

 • Przyboczny 41 Pruszkowskiej Drużyny Harcerskiej ,,Sokół Wędrowny”

Komentarze są wyłączone.