Dla Rodziców


CO WARTO WIEDZIEĆ GDY TWOJE DZIECKO JEST ZUCHEM/ HARCERZEM

DRODZY RODZICE!

Umieszczone na naszej stronie internetowej informacje pomogą Wam znaleźć odpowiedzi na wiele pytań, dotyczących przynależności Waszego Dziecka do Związku Harcerstwa Polskiego.
ZHP jest największą organizacją wspomagającą wychowanie dzieci i młodzieży w Polsce.
Znajdziecie tu podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania naszego Szczepu, drużyn oraz całego Związku Harcerstwa Polskiego.

KILKA SŁÓW O ZHP
Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP) jest polską organizacją skautową, z tradycją sięgającą 1910 roku. Wzorem była metoda i organizacja skautowa stworzona w Anglii przez gen. lorda Roberta Baden-Powella, a przeniesiona na grunt polski przez kpt. Andrzeja Małkowskiego i Olgę Drahonowską – Małkowską. ZHP jest członkiem założycielem ogólnoświatowych organizacji skautowych WOSM i WAGGGS. ZHP to miejsce zdobywania umiejętności na całe życie przez pożyteczną i bezpieczną przygodę dla bawiących się z nami dziec,i oraz służba i wyzwania dla młodzieży. Drużyny samodzielnie realizują zadania wychowawcze i programowe. Tworzą one struktury szczepów i hufców, z których otrzymują wsparcie metodyczne i organizacyjne. Na poziomie województwa działają chorągwie. Na czele ZHP stoi Naczelnik ZHP, kierujący Główną Kwaterą ZHP.

WASZE DZIECKO

W początkowym okresie działania w drużynie wszystko może być dla Waszego dziecka nowe. W czasie gier i zabaw będzie poznawać tajniki wiedzy harcerskiej, które pozwolą mu zostać harcerzem. Gry, zabawy oraz służba są podstawą sprawdzonej przez już niemal sto lat harcerskiej metody wychowawczej. Są także doskonałą okazją do poznawania nowych rzeczy i nabywania nowych umiejętności. Na tym etapie harcerze uczą się współdziałania w zespole, nawiązują nowe przyjaźnie i znajomości. Zazwyczaj pierwsze pół roku obecności dziecka w drużynie jest traktowane jako „Próba Harcerza”. Po zakończeniu tej próby dziecko może złożyć uroczyste Przyrzeczenie Harcerskie.

JAK ZAPISAĆ DZIECKO

Przynależność do ZHP uzyskuje się przez ustne wyrażenie chęci bycia zuchem/harcerzem. Pierwszy krok to dziecko musi pojawić się na zbiórce w wybranej gromadzie/drużynie. Po kilku zbiórkach gdy młody człowiek wyrazi chęć bycia zuchem lub harcerzem dostają państwo kwestionariusz szczepu(do pobrania w dokumentach szczepu na stronie startowej). Wypełniony oddajemy drużynowemu i na tym kończy się procedura zapisu. Od tej chwili Państwa dziecko zostaje objęte ubezpieczenie harcerskim, zostaje wpisane do głównej ewidencji ZHP.

ILE TO KOSZTUJE

Jest to bardzo często zadawane pytanie. Nie ma opłaty za uczęszczanie na zbiórki. Jedyną opłatą jest wpłata składki 120 zł raz na rok zawsze na początku stycznia. W podziale na miesiące wynosi to 10,00 zł miesięcznie. Część składki odprowadzana jest do Głównej Kwatery, z pozostałej części opłacane jest całoroczne ubezpieczenie. Ze składki zwolnione są osoby spełniające wymagania drużyn NS po złożeniu oświadczenia.

CZY MUNDUR MUSI BYĆ OD RAZU

Nie. Posiadanie munduru nie jest konieczne, aby Państwa dziecko stało się zuchem lub harcerzem. Mundur kupujemy wtedy kiedy mamy pewność, że dziecko naprawdę chce być w gromadzie/drużynie i wtedy, kiedy nas na to stać. Jednak posiadanie umundurowania jest konieczna do złożenia obietnicy zuchowej lub przyrzeczenia harcerskiego.

WAŻNE CHWILE W ŻYCIU HARCERZA

Dla każdego harcerza najważniejszym wydarzeniem jest złożenie Przyrzeczenia Harcerskiego – potwierdzenie wyboru drogi i chęci bycia harcerzem. Zuchy składają Obietnicę Zucha. Przyrzeczenie oraz Obietnica odbywają się zgodnie z obrzędowością drużyny według obowiązującej Roty (więcej o przyrzeczeniu harcerskim w wiedzajniku harcerskim).

Ważne są też:
– wyjazdy z drużyną na biwaki i rajdy,
– udział w obozach i zimowiskach, koloniach zuchowych,
– nadanie pierwszego stopnia harcerskiego lub gwiazdki zuchowej,
– objęcie funkcji w drużynie np. zastępowego, szóstkowego.

UMUNDUROWANIE I SPRZĘT TURYSTYCZNY

Umundurowanie.
Każdy harcerz musi posiadać umundurowanie zgodne z regulaminem mundurowym obowiązującym członków ZHP i uwzględniającym specyfikę danego środowiska. Szczegółowe regulaminy mundurowe harcerze otrzymują od drużynowych, są one również umieszczone w pliku obrzędowość. Wykaz składnic harcerskich w których można nabyć umundurowanie znajduje się w obok w linkach do stron składnic.

Sprzęt turystyczny.
Harcerze dużo czasu spędzają w terenie, na marszach, biwakach, rajdach zarówno w naszej okolicy jak i na dalszych wypadach w głąb kraju np.: w góry. Dlatego każdy harcerz powinien posiadać takie wyposażenie jak : śpiwór, karimata, plecak taktyczny(biwakowy) ok 20-45L, plecak wyprawowy ok 65-95L, menażkę, niezbędnik, latarkę.

Komentarze są wyłączone.