Zimowisko 2018

Drodzy rodzice. Zachęcamy do udziału w zimowisku organizowanym przez nasz szczep. Zimowisko w Karpatach woj. Małopolskie. Warunki uczestnictwa poniżej.

INFORMACJE DO POBRANIA 

Nazwa formy HALiZ

ZIMOWISKO „ Mały Książę i 40 rozbójników”

Adres zimowiska

Ośrodek Wypoczynkowy JURKOWSKI

Os. Sikory 41

34-453 Ochotnica Górna

Czas trwania zimowiska

13- 20 stycznia 2018

Dane organizatora

Szczep Harcerskich Drużyn Sokolich Hufiec Pruszków

Data i godzina wyjazdu

13 stycznia 2018, 04.00

Data i godzina powrotu

20 stycznia 2018, 22.00

Kontakt z organizatorem przed i podczas trwania zimowiska

509443699

Uczestnicy są objęci ubezpieczeniem NNW (można podać nr polisy)

Kadra formy HALiZ Komendant zimowiska – hm. Beata Pawełczyńska

Opiekę nad dziećmi sprawować będą instruktorzy Związku Harcerstwa Polskiego lub osoby, które posiadają odpowiednie, zgodne z obowiązującymi przepisami, kwalifikacje.

finanse zimowiska Koszt zimowiska to 700 zł

I rata ZADATEK do 31-10-2017 200 zł. Jest to forma zapisu na wyjazd, reszta do 31.12.2017. Na nr konta: Mbank 02 1140 1010 0000 2412 8400 1003 Chorągiew Stołeczna ZHP Hufiec Pruszków, ul. Jasna 2 , 05-804 Pruszków

tytuł: dodatkowa składka zadaniowa członkowska – Zimowisko SHDS- imię i nazwisko uczestnika

Wykaz niezbędnego wyposażenia uczestnika

legitymacja szkolna,

pełne umundurowanie w tym nie zapominać o beretach.

1 koszulka szczepowa,

kurtka szczepowa,

kapcie/ buty do chodzenia po ośrodku,

pidżama,

bielizna i odzież na zmianę,

ręcznik i przybory toaletowe,

ciepłe bluzy i spodnie, strój do zabaw na śniegu/do
nart,

minimum dwie pary butów w tym jedne do śniegu i na zimowe spacery,

ciepły strój na dwór -kurtka, szalik, czapki rękawiczki

zeszyt/notatnik,

aviomarin lub inny lek ( dawka na podróż w dwie strony) jeśli dziecko ma chorobę lokomocyjną.

Warunki rezygnacji z uczestnictwa

Rezygnacja może nastąpić tylko wypadku sytuacji losowych w tym choroby. Zadatek 200 zł nie podlega zwrotowi. Jeśli rezygnacja jest uzasadniona przypadkiem losowym pozostałą kwota zostanie zwrócona. Jeśli rezygnacja nie jest spowodowana wypadkiem losowym a kwota została zapłacono zwrotowi podlega 50 % opłaty czyli 350 zł

Dodatkowe informacje

Podczas zimowiska uczestnicy mogą być zabierani z terenu zimowiska wyłącznie przez swych rodziców/opiekunów prawnych. Jeśli życzą sobie Państwo, by Państwa dziecko mogło być odebrane przez inne osoby (np. członków dalszej rodziny), niezbędne będzie złożenie takiej deklaracji w formie pisemnej w obecności przedstawiciela organizatora wypoczynku.

Podczas zimowiska obowiązuje zakaz posiadania telefonów, tabletów i innego sprzętu elektronicznego. Sprzęt typu aparaty fotograficzne, mp3 są zabierane na zimowisko na wyłączną odpowiedzialność uczestnika.

W trakcie zimowiska rodzice w każdej chwili mogą dowiadywać o dziecko u Komendanta Zimowiska. Nie ma możliwości rozmowy z dzieckiem w czasie trwania zimowiska chyba że zachodzi uzasadniona potrzeba- sytuacja losowa w rodzinie, stan emocjonalny dziecka wymagający kontaktu z rodzicami.

Informujemy, że podczas trwania zimowiska uczestnicy będą mieli możliwość uczestniczenia w następujących praktykach religijnych – MSZY NIEDZIELNEJ w pierwsza niedzielę zimowiska.

Informujemy, że w nagłych wypadkach będziemy podejmowali próby skontaktowania się z Państwem dostępnymi nam sposobami w oparciu o dane podane przez Państwa w karcie kwalifikacyjnej wraz z dodatkiem. Jeśli nie uda nam się nawiązać kontaktu, a sytuacja będzie tego wymagała, będziemy podejmowali wszelkie działania zmierzające do ochrony zdrowia i życia Państwa dziecka.

Komenda Hufca ZHP Pruszków Chorągwi Stołecznej ZHP jako administrator danych oświadcza, że dane osobowe dziecka zawarte w karcie kwalifikacyjnej oraz w uwagach lekarza będzie wykorzystywać i przetwarzać (zbierać, przechowywać, utrwalać i usuwać) tylko w celu wykonania zadań statutowych ZHP (art. 23, ust. 1, pkt 5 i art. 27, ust. 1, pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. – Dz.U. z 1997 r. nr 133, poz. 883). przy zachowaniu postanowień ww. ustawy dotyczących gwarancji ochrony przetwarzania tych danych.

Dodaj do zakładek Link.