Zbiórki naszych jednostek w roku harcerskim 2019/2020:

❤
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W PRUSZKOWIE:

– 39 Gromada Zuchowa „Sokoliki” (drużynowa Maja Niewiadomska): we wrześniu w poniedziałki od godz. 16:30 do 18:00 w SP1, a od października w soboty od godz. 9:00 do 10:30 w siedzibie Szczepu (ul. Kraszewskiego 18) – NAJBLIŻSZA ZBIÓRKA: 16.09

– 40 Pruszkowska Drużyna Harcerska „Sokolęta” (drużynowa Julia Szumer): we wrześniu we wtorki od godz. 17:30 w SP1, a od października w soboty od godz. 11:00 w siedzibie Szczepu (ul. Kraszewskiego 18) – NAJBLIŻSZA ZBIÓRKA: 17.09

SZKOŁA PODSTAWOWE NR 2 W PRUSZKOWIE:

– 39 Gromada Zuchowa „Sokoliki-Macierz” (drużynowa Wiktoria Warzocha): wtorki, od godz. 17:00, hufiec – NAJBLIŻSZA ZBIÓRKA 10.09. WYJĄTKOWO O GODZ. 17:30

– 40 Pruszkowska Drużyna Harcerska „Sokolęta-Macierz” (drużynowa pwd. Marta Lipowska): poniedziałki, od godz. 17:30, hufiec – NAJBLIŻSZA ZBIÓRKA: 09.09.

SZKOŁA PODSTAWOWE NR 3 W PRUSZKOWIE:

– 39 Gromada Zuchowa „Młode Sokoliki” (drużynowy: Maciej Łukaszewicz): poniedziałek, od godz. 15:30 – NAJBLIŻSZA ZBIÓRKA: 16.09 dla zuchów z zeszłego roku WYJĄTKOWO W SIEDZIBIE SZCZEPU (UL. KRASZEWSKIEGO 18), a 23.09. dla nowych zuchów i zuchów z zeszłego roku już w SP3

– 40 Pruszkowska Drużyna Harcerska „Młode Sokolęta” (drużynowa: pwd. Kinga Mączyńska): w soboty od godz. 11:00 w siedzibie Szczepu (ul. Kraszewskiego 18) – NAJBLIŻSZA ZBIÓRKA: 14.09

HARCERZE STARSI I WĘDROWNICY:

– 41 Pruszkowska Drużyna Harcerska „Sokół” (drużynowy Przemek Bort) (od 7 klasy SP): piątki, godz. 17:30, w siedzibie Szczepu (ul. Kraszewskiego 18), NAJBLIŻSZA ZBIÓRKA: 13.09.

– 41 Pruszkowska Drużyna Harcerska „Sokół Wędrowny” (drużynowa Alicja Jasińska) (od 16 roku życia): piątki, od godz. 19:00, w siedzibie Szczepu (ul. Kraszewskiego 18) – NAJBLIŻSZA ZBIÓRKA: 13.09 wyjątkowo o godz. 18:45 i będzie krótsza

Dodaj do zakładek Link.