Składki na nowy 2021 rok.

Drodzy Rodzice

W związku z nowym rokiem kalendarzowym zwracamy się  jak co roku z wielką prośba o pilną wpłatę składek członkowskich.

Wielu z państwa może się zastanawiać czy przy zbiórkach online należy zapłacić składki.

Należy i to z kilku powodów:

– Wasze dzieci są cały czas harcerzami. Drużynowi pracują przy zbiórkach online tak żeby  misja ZHP była realizowana. Misją jest wspieranie  w rozwoju, pobudzanie do zdobywania kompetencji społecznych i nowych umiejętności. Budowanie poczucia  odpowiedzialności za siebie innych poprzez różne formy w tym pełnienie służby na rzecz społeczeństwa lokalnego.

– Część składki jest przeznaczona na całoroczne ubezpieczenie w tym ubezpieczenie na czas obozu letniego, który zbliża się wielkimi krokami.

– Członkiem ZHP można być tylko po wypełnieniu podstawowych obowiązków a takim jest opłacenie składek (Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm oraz ).

 Przy braku  wpłaty składek my jako  kadra harcerska jesteśmy zmuszeni przepisami skreślić osobę z listy członków ZHP, która nie opłaciła składek. Bardzo nie chcemy tego robić. Takie skreślenie  dla każdego drużynowego jest dużym emocjonalnym problemem.  

My nazywamy Wasze dzieci naszymi harcerskimi dziećmi. Chcemy być razem, przeżywać wspólnie harcerska przygodę i wspólnie się rozwijać.

Za chwilę miejmy nadzieję ruszą zbiórki stacjonarne, spotkamy się  i będziemy cieszyć się  bezpośrednimi kontaktami.

Ściskamy gorąco z harcerskim CZUWAJ!

Wasza oddana kadra Szczepu Harcerskich Drużyn Sokolich.

 Wpłata na ten rok kalendarzowy to 120,00 zł lub kwartalnie 30,00 zł.

Termin wpłaty za pierwszy kwartał upływa 20 stycznia 2021 roku. Jeśli ktoś ma możliwości prosimy o wpłatę całoroczną.

Konto do wpłaty składek członkowskich: 50 1140 1010 0000 2412 8400 1012 Chorągiew Stołeczna ZHP, Hufiec Pruszków, ul. JASNA 2 , 05-804 Pruszków.

WPIS W TYTULE :  składka członkowska za rok 2021 SHDS za ===imię nazwisko

* Z opłaty składki są zwolnione osoby spełniające wymogi członka drużyny NS, w tym osoby z orzeczoną niepełnosprawnością.

Dodaj do zakładek Link.