Ostatnio dzwonek :) – zgłoszenia na Rekolekcje Adwentowe :)

reko1

Druhny i Druhowie 🙂
Zakończyliśmy zgłoszenia na tegoroczny Rekolekcyjny Biwak Adwentowy Hufca Pruszków, ale jeszcze można się zgłaszać. 11-12 grudnia od 20.00 w hufcu.

PROSZĘ WZIĄĆ ZE SOBĄ ZGODY RODZICÓW 🙂

Z przyjemnością informujemy, że wraz z dwójką organizatorów w rekolekcjach będzie uczestniczyć ….17 osób plus goście na piątkowym kominku! 🙂

Małe statystyki:
– Szaniec: 3 osoby
– Paderewski: 1 osoba
– SHDS: 10 osób
– hufiec: 1 osoba
– Wataha: 2 osoby

Dzisiaj przyjmujemy jeszcze „spóźnialskie” zgłoszenia w tym formularzu:

https://gkzhp-my.sharepoint.com/personal/monika_pawelczynska-slusarczyk_zhp_net_pl/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=cukGqVV%2fkVBkpywfnHGCVgZ5pQ7lr%2bnVlwTLBUHuyUw%3d&docid=1_1ee0ccad2f4f94067adf8c5c7857eef46&wdFormId=%7BA61D48D3%2D5EC1%2D425C%2DB6F0%2D2DA5DCEAE118%7D

 

Dodaj do zakładek Link.