Obóz Letni


OBRZEDOWOŚĆ OBOZU I KOLONI ROKU 2018 PODAMY WKRÓTCE.

Nazwa formy HALiZ

ZGRUPOWANIE OBOZÓW SHDS  2018

Typ formy HALiZ

Obóz

Adres obozu

Kruklin Koło Giżycka . Stanica „Nad źródłami”

Czas trwania obozu

Kwaterka od 29 czerwca

Obóz harcerski – 4 lipca do 28 lipca

Kolonia zuchowa – 15 lipca do 27 lipca

Odwiedziny rodziców harcerskich są w dniach 14 i 15 lipca

Dane organizatora

Szczep Harcerskich Drużyn Sokolich Hufiec ZHP Pruszków

Data i godzina wyjazdu harcerzy

4 lipca 2018, 06.00 Miejsce wyjazdu Ul. Helenowska przy kościele

Data i godzina wyjazdu zuchów

15 lipca 2018 8,00 Miejsce wyjazdu Ul. Helenowska przy kościele

Data i godzina powrotu harcerzy

28 lipca 2018 ok. 21,00 Miejsce powrotu j.w. godzina powrotu może ulec zmianie

Data i godzina powrotu zuchów

27 lipca 2018 ok. 18,00 Miejsce powrotu j.w. godzina powrotu może ulec zmianie

Kontakt z organizatorem podczas trwania obozu/koloni

509 443 699

Uczestnicy są objęci ubezpieczeniem NNW (można podać nr polisy)

GOTHAER
Komendant Obozu hm. Beata Pawełczyńska

Warunki socjalne podczas obozu

Zakwaterowanie Harcerze w Namiotach typu Dziesiątka . Zuchy w namiotach z sypialniami. Brak prądu na obozie. Toalety typu latryny, namioty sanitarne z przegrodami, woda ciepłą z tzw. parników. Kraniki z wodą pod ciśnieniem grawitacyjnym . Woda z miejscowej studni zbadanej przez Sanepid. Obiady przygotowywane przez zatrudnioną kadrę w obozowej kuchni

Ramowy program pobytu

 wkrótce.

Posiłki

Liczba posiłków
w ciągu dnia

3 i deser

Sposób przygotowania

KUCHNIA OBOZOWA

ODPŁATNOŚCI

  • Obóz 1250 zł
  • Kolonia 980 zł

TERMINY WPŁAT :

Wszystkie wpłaty przelewem na konto hufca.

  • I rata ZADATEK 200 zł do 31 marca. – jest to jednoczenie forma zapisu
  • II rata – 300 zł do 15 maja
  • pozostała kwota do 15 czerwca piątek.  W ty dniu dyżur komendanta obozu w hufcu.

Wpłacamy z takim  tytułem: DODATKOWA SKŁADKA CZŁONKOWSKA ZADANIOWA HAL – (OKREŚLENIE Z JAKIEJ DRUŻYNY) – IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA

Konto bankowe:
Mbank 02 1140 1010 0000 2412 8400 1003
Nazwa odbiorcy: Chorągiew Stołeczna ZHP Hufiec Pruszków,
Adres: ul. Jasna 2 , 05-804 Pruszków.

KARTY SKŁADAMY :

  • do 15czerwca (piątek)

Wykaz niezbędnego wyposażenia uczestnika

legitymacja szkolna,

pełne umundurowanie z nakryciem głowy

2 koszulki szczepowe, (dla SHDS obowiązkowa)

kurtka szczepowa, (dla SHDS obowiązkowa)

bielizna i odzież na zmianę,

ręcznik i przybory toaletowe,

strój kąpielowy

menażkę, niezbędnik, bidon

Prześcieradło (2 szt)

Karimatę (na biwaki)

Śpiwór

Koc

Dla harcerzy 50 merów linki pryczowej

Płaszcz przeciwdeszczowy

Sandały, kalosze, klapki na plażę, buty do munduru i buty wygodne do wędrówek za kostkę

Strój obrzędowy

Poradnik harcerski

Finka lub scyzoryk – dla UCZESTNIKÓW OD GIMNAZJUM WZWYŻ

aviomarin lub inny lek ( dawka na podróż w dwie strony) jeśli dziecko ma chorobę lokomocyjną.

Inne według dodatkowego wskazania drużynowego

Warunki rezygnacji z uczestnictwa

Rezygnacja może nastąpić tylko wypadku sytuacji losowych w tym choroby. Zadatek 200 zł nie podlega zwrotowi. Jeśli rezygnacja jest uzasadniona przypadkiem losowym pozostała kwota zostanie zwrócona. Jeśli rezygnacja nie jest spowodowana wypadkiem losowym a kwota została zapłacono zwrotowi podlega 50 % opłaty

Dodatkowe informacje

Podczas obozu uczestnicy mogą być zabierani z terenu obozu wyłącznie przez swych rodziców/opiekunów prawnych. Jeśli życzą sobie Państwo, by Państwa dziecko mogło być odebrane przez inne osoby (np. członków dalszej rodziny), niezbędne będzie złożenie takiej deklaracji w formie pisemnej w obecności przedstawiciela organizatora wypoczynku.

Podczas obozu/kolonii zuchowej obowiązuje zakaz posiadania telefonów, tabletów i innego sprzętu elektronicznego. Sprzęt typu aparaty fotograficzne, mp3 są zabierane na obóz/kolonię na wyłączną odpowiedzialność uczestnika.

W trakcie obozu rodzice w każdej chwili mogą dowiadywać się o dziecko u Komendanta obozu. Nie ma możliwości rozmowy z dzieckiem w czasie trwania obozu chyba że zachodzi uzasadniona potrzeba- sytuacja losowa w rodzinie, stan emocjonalny dziecka wymagający kontaktu z rodzicami.

Informujemy, że podczas trwania obozu/kolonii uczestnicy będą mieli możliwość uczestniczenia w następujących praktykach religijnych – MSZY NIEDZIELNEJ

Informujemy, że w nagłych wypadkach będziemy podejmowali próby skontaktowania się z Państwem dostępnymi nam sposobami w oparciu o dane podane przez Państwa w karcie kwalifikacyjnej wraz z dodatkiem. Jeśli nie uda nam się nawiązać kontaktu, a sytuacja będzie tego wymagała, będziemy podejmowali wszelkie działania zmierzające do ochrony zdrowia i życia Państwa dziecka

Komentarze są wyłączone.