Obóz Letni 2017

Nazwa formy HALiZ

ZGRUPOWANIE OBOZÓW SHDS „WSZYSTKO JEST MOŻLIWE”

Typ formy HALiZ

Obóz

Adres obozu

Kruklin Koło Giżycka . Stanica „Nad stawami”

Czas trwania obozu

Obóz harcerski – 7 lipca do 31 lipca

Kolonia zuchowa – 16 lipca do 30 lipca

Odwiedziny rodziców harcerskich są w dniach 15 i 16 lipca

Dane organizatora

Szczep Harcerskich Drużyn Sokolich Hufiec ZHP Pruszków

Data i godzina wyjazdu harcerzy

7 lipca 2017, 06.00 Miejsce wyjazdu Ul. Helenowska przy kościele

Data i godzina wyjazdu zuchów

16 lipca 2017 8,00 Miejsce wyjazdu Ul. Helenowska przy kościele

Data i godzina powrotu harcerzy

31 lipca 2017 ok. 21,00 Miejsce powrotu j.w. godzina powrotu może ulec zmianie

Data i godzina powrotu zuchów

30 lipca 2017 ok. 18,00 Miejsce powrotu j.w. godzina powrotu może ulec zmianie

Kontakt z organizatorem podczas trwania obozu/koloni

796440990

Uczestnicy są objęci ubezpieczeniem NNW (można podać nr polisy)

IGOTHAER
Komendant Obozu Hm. Beata Pawełczyńska

Warunki socjalne podczas obozu

Zakwaterowanie Harcerze w Namiotach typu Dziesiątka . Zuchy w namiotach z sypialniami. Brak prądu na obozie. Toalety typu latryny, namioty sanitarne z przegrodami, woda ciepłą z tzw. parników. Kraniki z wodą pod ciśnieniem grawitacyjnym . Woda z miejscowej studni zbadanej przez Sanepid. Obiady przygotowywane przez zatrudnioną kadrę w obozowej kuchni

Ramowy program pobytu

Zostanie podany uczestnikom. Program zapewnia zajęcia od pobudki do ciszy nocnej z przerwa 2 godzinną po obiedzie. Każdy obóz zgrupowania przyjmuje odrębną obrzędowość. Uczestnicy przygotowują stroje obrzędowe. Obrzędowość harcerzy to „ALICJA W KRAINIE CZARÓW” Obrzędowość zuchów to „PAN KLEKS”.

Posiłki

Liczba posiłków
w ciągu dnia

3 i deser

Sposób przygotowania

KUCHNIA OBOZOWA

ODPŁATNOŚCI

  • Obóz 1150 zł
  • Kolonia 980 zł

TERMINY WPŁAT :

Wszystkie wpłaty przelewem na konto hufca.

  • I rata ZADATEK 200 zł do 31 marca. – jest to jednoczenie forma zapisu
  • II rata – 300 zł do 15 maja
  • pozostała kwota do 11 czerwca.

Wpłacamy z takim  tytułem: DODATKOWA SKŁADKA CZŁONKOWSKA ZADANIOWA HAL – (OKREŚLENIE Z JAKIEJ DRUŻYNY) – IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA

Konto bankowe:
Mbank 02 1140 1010 0000 2412 8400 1003
Nazwa odbiorcy: Chorągiew Stołeczna ZHP Hufiec Pruszków,
Adres: ul. Jasna 2 , 05-804 Pruszków.

KARTY SKŁADAMY :

  • do 7 czerwca (środa)

Wykaz niezbędnego wyposażenia uczestnika

legitymacja szkolna,

pełne umundurowanie z nakryciem głowy

2 koszulki szczepowe, (dla SHDS obowiązkowa)

kurtka szczepowa, (dla SHDS obowiązkowa)

bielizna i odzież na zmianę,

ręcznik i przybory toaletowe,

strój kąpielowy

menażkę, niezbędnik

Prześcieradło(2 szt)

Karimatę (na biwaki)

Śpiwór

Koc

Dla harcerzy 50 merów linki pryczowej

Płaszcz przeciwdeszczowy

Sandały, kalosze, klapki na plażę, buty do munduru i buty wygodne do wędrówek za kostkę

Strój obrzędowy

Poradnik harcerski

Finka lub scyzoryk – dla UCZESTNIKÓW OD GIMNAZJUM WZWYŻ

aviomarin lub inny lek ( dawka na podróż w dwie strony) jeśli dziecko ma chorobę lokomocyjną.

Inne według dodatkowego wskazania drużynowego

Warunki rezygnacji z uczestnictwa

Rezygnacja może nastąpić tylko wypadku sytuacji losowych w tym choroby. Zadatek 200 zł nie podlega zwrotowi. Jeśli rezygnacja jest uzasadniona przypadkiem losowym pozostała kwota zostanie zwrócona. Jeśli rezygnacja nie jest spowodowana wypadkiem losowym a kwota została zapłacono zwrotowi podlega 50 % opłaty

Dodatkowe informacje

Podczas obozu uczestnicy mogą być zabierani z terenu obozu wyłącznie przez swych rodziców/opiekunów prawnych. Jeśli życzą sobie Państwo, by Państwa dziecko mogło być odebrane przez inne osoby (np. członków dalszej rodziny), niezbędne będzie złożenie takiej deklaracji w formie pisemnej w obecności przedstawiciela organizatora wypoczynku.

Podczas obozu/kolonii zuchowej obowiązuje zakaz posiadania telefonów, tabletów i innego sprzętu elektronicznego. Sprzęt typu aparaty fotograficzne, mp3 są zabierane na obóz/kolonię na wyłączną odpowiedzialność uczestnika.

W trakcie obozu rodzice w każdej chwili mogą dowiadywać się o dziecko u Komendanta obozu. Nie ma możliwości rozmowy z dzieckiem w czasie trwania obozu chyba że zachodzi uzasadniona potrzeba- sytuacja losowa w rodzinie, stan emocjonalny dziecka wymagający kontaktu z rodzicami.

Informujemy, że podczas trwania obozu/kolonii uczestnicy będą mieli możliwość uczestniczenia w następujących praktykach religijnych – MSZY NIEDZIELNEJ

Informujemy, że w nagłych wypadkach będziemy podejmowali próby skontaktowania się z Państwem dostępnymi nam sposobami w oparciu o dane podane przez Państwa w karcie kwalifikacyjnej wraz z dodatkiem. Jeśli nie uda nam się nawiązać kontaktu, a sytuacja będzie tego wymagała, będziemy podejmowali wszelkie działania zmierzające do ochrony zdrowia i życia Państwa dziecka

Dodaj do zakładek Link.