Nasze Zbiórki


Oto tegoroczny rozkład jazdy 2020/2021 i terminy pierwszych zbiórek! 🙂

Uwaga! Na zbiórkach stosujemy wszelkie zalecenia ZHP dotyczące bezpieczeństwa uczestników zbiórek opracowane na podstawie wytycznych GIS. Więcej na stronie: zhp.pl/wracamy oraz u drużynowych. W przypadku dobrych warunków pogodowych – zbiórki będziemy organizować na dworze, a w przypadku zbiórek w pomieszczeniu – będziemy stosować dezynfekcję rąk, noszenie maseczek i wietrzenie sali. Niezbędne jest również wypełnienie oświadczenia przed każdą zbiórką przez Rodzica uczestnika zbiórki, bądź przez pełnoletniego uczestnika.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W PRUSZKOWIE:
– 39 Gromada Zuchowa „Sokoliki” (drużynowa Maja Niewiadomska): soboty od 12.09, godz. 9:00 w siedzibie Szczepu (ul. Kraszewskiego 18).
– 40 Pruszkowska Drużyna Harcerska „Młode Sokolęta” – ODDZIELNY ZASTĘP MAJĄCY ZBIÓRKI W SOBOTY W SIEDZIBIE SZCZEPU (ul. Kraszewskiego 18) (drużynowa pwd. Kinga Mączyńska): we wrześniu soboty od 12.09., godz. 9:00, a od października soboty, godz. 11:00.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W PRUSZKOWIE:
– 39 Gromada Zuchowa „Sokoliki-Macierz” (drużynowa: pwd. Kinga Mączyńska): czwartki od 10.09., godz. 17:00, hufiec (na tyłach SP 2, ul. Jasna 2).
– 40 Pruszkowska Drużyna Harcerska „Sokolęta-Macierz” (drużynowa pwd. Marta Lipowska): poniedziałki od 07.09, godz. 18:00, hufiec (na tyłach SP 2, ul. Jasna 2).

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W PRUSZKOWIE:
– 39 Gromada Zuchowa „Młode Sokoliki” (drużynowy: Maciej Łukaszewicz): poniedziałki, godz. 16:00, przy wejściu do SP3 (ul. Wojska Polskiego 34).
– 40 Pruszkowska Drużyna Harcerska „Młode Sokolęta” (drużynowa: pwd. Kinga Mączyńska): poniedziałki, godz. 16:00, przy wejściu do SP3 (ul. Wojska Polskiego 34).

HARCERZE STARSI I WĘDROWNICY:
– 41 Pruszkowska Drużyna Harcerska „Sokół” (drużynowy: Przemysław Bort) (od 7 klasy SP): piątki od 11.09., godz. 17:30, w siedzibie Szczepu (ul. Kraszewskiego 18).
– 41 Pruszkowska Drużyna Harcerska „Sokół Wędrowny” (drużynowa: Alicja Jasińska) (od 16 roku życia): we wrześniu: piątki od 11.09., godz. 17:30, w siedzibie Szczepu (ul. Kraszewskiego 18), a od października piątki, godz. 19:15.

„NIEPRZETARTY SZLAK” – DZIECI I MŁODZIEŻ Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ – SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W PRUSZKOWIE:

42 Pruszkowska Drużyna Harcerska „Skalny Sokół” (drużynowa: hm. Beata Pawełczyńska), zbiórki w SOSW (ul. Wapienna 2)
– grupa 1: piątki od 11.09., godz. 17:00;
– grupa 2: soboty od 12.09., godz. 10:00.

Komentarze są wyłączone.