Materiały i dokumenty do pobrania


WYJĄTKI Z KONSTYTUCJI SZCZEPU

ROZDZIAŁ 4
Członkostwo
§ 8
1. Członkiem SHDS może zostać każdy, kto wyrazi wolę przynależności do ZHP i działania zgodnego z zasadami i celami Związku.
2. W chwili przyjęcia w poczet członka Szczepu przyjęty zobowiązuje się do dostarczenia pisemnie zgody rodziców/prawnych opiekunów, jeśli nie ukończył 16 lat.
3. Zgoda musi być podpisana na karcie kwalifikacyjnej Szczepu.
4. Każdy członek Szczepu ma obowiązek wypełnić kartę kwalifikacyjną Szczepu.

Deklaracja składkowa SHDS do pobrania

Zgoda Rodzica na przynależność dziecka do ZHP – wersja SHDS 2016

DEKLARACJA członkowska ZHP od 16 r.ż. – wersja SHDS 2016

Poradnik na lilijkę dla harcerzy z klas 4-6

lilijka – wymagania – 41 PDH i starszyzna

Komentarze są wyłączone.