Konstytucja Szczepu

…Musimy się nauczyć, że bywają negocjacje, w których wygrywają wszystkie strony…     Poniżej Konstytucja SHDS uchwalona 21.05.2009 roku na Radzie Szczepu z zatwierdzonymi zmianami z dnia 26.10.2018 roku. Konstytucja SHDS do pobrania