Komenda Szczepu


PODSTRONA NIEAKTUALNA. AKTUALIZACJA WKRÓTCE.

WYJĄTKI Z KONSTYTUCJI SZCZEPU

ROZDZIAŁ 5
Władze, Struktura
§ 11
2. W skład komendy Szczepu wchodzą: komendant, zastępcy komendanta, skarbnik i kwatermistrz.
§ 12
1. Każdy drużynowy w Szczepie jest zostaje mianowany zastępcą komendanta. Gdy rezygnuje z funkcji drużynowego, zostaje zwolniony z funkcji zastępcy komendanta.
2. Komendant w wyjątkowych sytuacjach może powołać kolejnego zastępcę, który nie jest drużynowym.

KOMENDANT SZCZEPU
hm. Monika Pawełczyńska-Ślusarczyk HR

11015466_917654448306077_1190240411766730238_n
– opiekun 41 PDH SOKÓŁ
– instruktor Muzeum Harcerstwa (kustosz Izby Pamięci Hufca ZHP Pruszków – Filii MH)
– członek Komisji Stopni Instruktorskich Hufca Pruszków

Wykształcenie wyższe, magister teologii – specjalność: teologia kultury; absolwent  Studium Pedagogizacji z historii sztuki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie).

Obecnie specjalista ds. promocji w Centrum Promocji Kultury w dzielnicy Praga Południe M. St. Warszawy.

ZASTĘPCA KOMENDANTA SZCZEPU
tropicielka Maja Niewiadomska

XLVIII Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego w Warszawie, drużynowa i z-ca komendanta szczepu, tropicielka

Otwarta próba na:

– Drużynowa 39 Gromady Zuchowej ,,Sokoliki”

Uczennica XLVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Edwarda Dembowskiego w Warszawie  

ZASTĘPCA KOMENDANTA SZCZEPU
tropicielka Wiktoria Warzocha

Otwarta próba na:

– Drużynowa 39 Gromady Zuchowej ,,Sokoliki Macierz”

Uczennica Społecznego Liceum im. Edwarda Geremka w Warszawie

ZASTĘPCA KOMENDANTA SZCZEPU
dh Marta Lipowska

10346514_798198850260187_6561530895552572836_n

Otwarta próba na: PWD i HO

– Drużynowa 40 Pruszkowskiej Drużyny Harcerskiej ,,Sokolęta Macierz”

Studentka Socjologii Stosowanej i Antropologii Społecznej na Uniwersytecie Warszawskim

ZASTĘPCA KOMENDANTA SZCZEPU
druh Nataniel Kozak

– Drużynowy 41 Pruszkowskiej Drużyny Harcerskiej ,,Sokół Wędrowny”

Uczeń CXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Jacka Kuronia w Warszawie

ZASTĘPCA KOMENDANTA SZCZEPU
druhna Julia Szumer

Otwarta próba na stopień:
– Drużynowa 40 Pruszkowskiej Drużyny Harcerskiej ,,Sokolęta”

Uczennica w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Pruszkowie

ZASTĘPCA KOMENDANTA SZCZEPU

pwd. Kinga Mączyńska

kinga

Otwarta próba na stopień: HO

– Drużynowa 39 Gromady Zuchowej ,,Młode Sokoliki”
– Opiekun 39 Gromady Zuchowej ,,Sokoliki Macierz”

Studentka ochrony środowiska na Politechnice Warszawskiej

 

ZASTĘPCA KOMENDANTA SZCZEPU

ćwik Patryk Zając

 

ZASTĘPCA KOMENDANTA SZCZEPU

druh Maciej Łukaszewicz

ZASTĘPCA KOMENDANTA SZCZEPU

pwd. Patrycja Pawlik

 

SKARBNIK SZCZEPU
hm Beata Pawełczyńska

bearta

– opiekun 39 GZ SOKOLIKI-MACIERZ i 40 PDH MŁODE SOKOLĘTA
– komendant Hufca ZHP Pruszków

Etatowa żona i mama, wieloletni przedsiębiorca prywatny.

 

KWATERMISTRZ SZCZEPU
odkr. Przemysław Bort

 

Komentarze są wyłączone.