Komenda Szczepu


PODSTRONA NIEAKTUALNA. AKTUALIZACJA WKRÓTCE.

WYJĄTKI Z KONSTYTUCJI SZCZEPU

ROZDZIAŁ 5
Władze, Struktura
§ 11
2. W skład komendy Szczepu wchodzą: komendant, zastępcy komendanta, skarbnik i kwatermistrz.
§ 12
1. Każdy drużynowy w Szczepie jest zostaje mianowany zastępcą komendanta. Gdy rezygnuje z funkcji drużynowego, zostaje zwolniony z funkcji zastępcy komendanta.
2. Komendant w wyjątkowych sytuacjach może powołać kolejnego zastępcę, który nie jest drużynowym.

KOMENDANT SZCZEPU
hm. Monika Pawełczyńska-Ślusarczyk HR

11015466_917654448306077_1190240411766730238_n

 • opiekun 41 PDH SOKÓŁ
 • instruktor Muzeum Harcerstwa (kustosz Izby Pamięci Hufca ZHP Pruszków – Filii MH)

ZASTĘPCA KOMENDANTA SZCZEPU
dh Maja Niewiadomska

 • Drużynowa 39 Gromady Zuchowej ,,Sokoliki Macierz”

ZASTĘPCA KOMENDANTA SZCZEPU
dh Marta Lipowska

10346514_798198850260187_6561530895552572836_n

 • Drużynowa 40 Pruszkowskiej Drużyny Harcerskiej ,,Sokolęta Macierz”

ZASTĘPCA KOMENDANTA SZCZEPU
druhna Julia Szumer

 • Drużynowa 40 Pruszkowskiej Drużyny Harcerskiej ,,Sokolęta”

ZASTĘPCA KOMENDANTA SZCZEPU/ SKARBNIK SZCZEPU

pwd. Kinga Mączyńska

kinga

 • Drużynowa 40 Drużyny Harcerskiej  ,,Młode Sokolęta”
 • Opiekun  gromad zuchowych

ZASTĘPCA KOMENDANTA SZCZEPU
dh Wiktoria Warzocha

 • Drużynowa 39 Gromady Zuchowej ,,Sokoliki Macierz”

ZASTĘPCA KOMENDANTA SZCZEPU

dh. Maciej Łukaszewicz

 •   Drużynowy 39 Gromady Zuchowej  ,,Młode Sokoliki”

ZASTĘPCA KOMENDANTA SZCZEPU

dh. Przemysław Bort

 •   Drużynowy 41 Drużyny Harcerskiej „Sokół”

ZASTĘPCA KOMENDANTA SZCZEPU

dh Alicja Jasińska

 •   Drużynowa 41 Drużyny Harcerskiej „Sokół  Wędrowny”

ZASTĘPCA KOMENDANTA SZCZEPU

pwd. Patrycja Pawlik

 • Komendant Kręgu Starszyzny i Instruktorów

CZŁONKOWIE KOMENDY SZCZEPU

 • dh. Nataniel Kozak
 • hm. Beata Pawełczyńska – pełnomocnik HALiZ  szczepu

Komentarze są wyłączone.