Komenda Szczepu


PODSTRONA NIEAKTUALNA. AKTUALIZACJA WKRÓTCE.

WYJĄTKI Z KONSTYTUCJI SZCZEPU

ROZDZIAŁ 5
Władze, Struktura
§ 11
2. W skład komendy Szczepu wchodzą: komendant, zastępcy komendanta i skarbnik.
§ 12
1. Każdy drużynowy w Szczepie jest zostaje mianowany zastępcą komendanta. Gdy rezygnuje z funkcji drużynowego, zostaje zwolniony z funkcji zastępcy komendanta.
2. Komendant w wyjątkowych sytuacjach może powołać kolejnego zastępcę, który nie jest drużynowym.

KOMENDANT SZCZEPU
hm. Monika Pawełczyńska-Ślusarczyk HR

11015466_917654448306077_1190240411766730238_n
– opiekun 41 PDH SOKÓŁ
– instruktor Muzeum Harcerstwa (kustosz Izby Pamięci Hufca ZHP Pruszków – Filii MH)
– członek Komisji Stopni Instruktorskich Hufca Pruszków

Wykształcenie wyższe, magister teologii – specjalność: teologia kultury; absolwent  Studium Pedagogizacji z historii sztuki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie).

Obecnie specjalista ds. promocji w Centrum Promocji Kultury w dzielnicy Praga Południe M. St. Warszawy.

ZASTĘPCA KOMENDANTA SZCZEPU
tropicielka Maja Niewiadomska

XLVIII Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego w Warszawie, drużynowa i z-ca komendanta szczepu, tropicielka

Otwarta próba na:

– Drużynowa 39 Gromady Zuchowej ,,Sokoliki”

Uczennica XLVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Edwarda Dembowskiego w Warszawie  

ZASTĘPCA KOMENDANTA SZCZEPU
tropicielka Wiktoria Warzocha

Otwarta próba na:

– Drużynowa 39 Gromady Zuchowej ,,Sokoliki Macierz”

Uczennica Społecznego Liceum im. Edwarda Geremka w Warszawie

ZASTĘPCA KOMENDANTA SZCZEPU
dh Marta Lipowska

10346514_798198850260187_6561530895552572836_n

Otwarta próba na: PWD i HO

– Drużynowa 40 Pruszkowskiej Drużyny Harcerskiej ,,Sokolęta Macierz”

Studentka Socjologii Stosowanej i Antropologii Społecznej na Uniwersytecie Warszawskim

ZASTĘPCA KOMENDANTA SZCZEPU
druh Nataniel Kozak

– Drużynowy 41 Pruszkowskiej Drużyny Harcerskiej ,,Sokół Wędrowny”

Uczeń CXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Jacka Kuronia w Warszawie

ZASTĘPCA KOMENDANTA SZCZEPU
druhna Julia Szumer

Otwarta próba na stopień:
– Drużynowa 40 Pruszkowskiej Drużyny Harcerskiej ,,Sokolęta”

Uczennica w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Pruszkowie

ZASTĘPCA KOMENDANTA SZCZEPU

pwd. Kinga Mączyńska

kinga

Otwarta próba na stopień: HO

– Drużynowa 39 Gromady Zuchowej ,,Młode Sokoliki”
– Opiekun 39 Gromady Zuchowej ,,Sokoliki Macierz”

Studentka ochrony środowiska na Politechnice Warszawskiej

 

SKARBNIK SZCZEPU
hm Beata Pawełczyńska

bearta

– opiekun 39 GZ SOKOLIKI-MACIERZ i 40 PDH MŁODE SOKOLĘTA
– komendant Hufca ZHP Pruszków

Etatowa żona i mama, wieloletni przedsiębiorca prywatny.

 

Komentarze są wyłączone.