E-DEKLARACJE tu wypełnisz zgodę na przynależność do ZHP


Od 1 września 2019 roku weszły w życie zapisy, aby ułatwić składanie zgody na przynależność do ZHP i deklaracji członkowskich, uruchomiony został panel, gdzie w sposób elektroniczny wypełniamy i przesyłamy odpowiednią zgodę.

Jak to działa?

Kandydat na członka ZHP lub rodzic/opiekun prawny (16-) musi wypełnić deklarację. Po wypełnieniu deklaracja w formie elektronicznej trafi do drużynowego, komendanta hufca i w archiwa ZHP. Zanim wejdziesz w link arkusza przeczytaj wszystko, co jest napisane pod tytułem, JAKIE DANE WPISAĆ.

Chcesz dołączyć do ZHP?

Jeśli znajdujesz się na tej stronie, oznacza to, że jesteś o krok od wstąpienia w szeregi ZHP.
Wybierz, ile masz lat lub przejdź do instrukcji.

16 lat i więcej  

poniżej 16 lat  

Jesteś już członkiem ZHP?

Uwaga! Jeśli jesteś już członkiem ZHP, nie musisz wypełniać drugi raz deklaracji członkowskiej.
Wystarczy, że poświadczysz zapoznanie się z zaktualizowanymi klauzulami informacyjnymi.
Aby to zrobić, wybierz ile masz lat i przejdź dalej.

16 lat i więcej

poniżej 16 lat  

JAKIE DANE WPISAĆ?

E-deklaracja będzie żądała wpisania Chorągwi – wybierasz STOŁECZNA

E-deklaracja będzie żądała wpisania HUFCA – wybierasz PRUSZKÓW

E-deklaracja będzie żądała wpisania DRUŻYNY – masz nazwy poniżej przy nazwiskach drużynowych i adresach e-mailowych.

E-deklaracja W DEKLARACJI PIERWSZEJ ZGŁOSZENIOWEJ będzie żądała wpisania maila drużynowego – podajemy jeden e-mail – drużynowego (bez e-maila komendanta). E-maile poniżej.

E-maile drużynowych:

KRĄG STARSZYZNY I INSTRUKTORÓW:
pwd. Patrycja Pawlik – e-mail: patrycja.pawlik@zhp.net.pl 


42 PDH NS SKALNY SOKÓŁ
hm. Beata Pawełczyńska – e-mail: beata.pawelczynska@zhp.net.pl 


41 PDH SOKÓŁ WĘDROWNY
dh Alicja Jasińska – e-mail: alicja.jasinska@zhp.net.pl 


41 PDH SOKÓŁ
dh Przemysław Bort – e-mail: przemyslaw.bort@zhp.net.pl


40 PDH SOKOLĘTA (szkoła nr 1)
dh Julia Szumer – e-mail: julia.szumer@zhp.net.pl 


40 PDH SOKOLĘTA-MACIERZ (szkoła nr 2)
pwd. Marta Lipowska – e-mail: marta.lipowska@zhp.net.pl


40 PDH MŁODE SOKOLĘTA (szkoła nr 3)  i 39 GZ SOKOLIKI-MACIERZ (szkoła nr 2)
pwd. Kinga Mączyńska – e-mail: kinga.maczynska@zhp.net.pl


39 GZ SOKOLIKI (szkoła nr 1)
dh Maja Niewiadomska – e-mail: maja.niewiadomska@zhp.net.pl 

39 GZ MŁODE SOKOLIKI (szkoła nr 3)
dh Maciej Łukaszewicz – e-mail: maciej.lukaszewicz@zhp.net.pl 

Jeśli masz pytania
lub wątpliwości,

napisz lub zadzwoń do pełnomocnika ds. ewidencji w SHDS:
hm. Beata Pawełczyńska
e-mail: beata.pawelczynska@zhp.net.pl, tel. 509-443-699

Komentarze są wyłączone.