Składki członkowskie


ILE TO KOSZTUJE

Jest to bardzo często zadawane pytanie. Nie ma opłaty za uczęszczanie na zbiórki. Jedyną opłatą jest wpłata składki 84 zł ale bardzo prosimy o wpłacanie składki wyższej, (preferowana to 10 zł miesięcznie czyli 120 zł rocznie). Pozwoli nam to na zakup niezbędnych materiałów programowych na zbiórki. Wszystkie pieniądze wrócą do państwa dzieci w postaci ciekawego programu, nowoczesnego sprzętu oraz wszelkiego rodzaju pamiątek w postaci plakietek, naszywek, sprawności. Ze składek finansujemy również całoroczne ubezpieczenie NW oraz koszt obsługi księgowej nałożoną na hufiec.

Przynależność do drużyny ZHP wiąże się z obowiązkiem opłacania składek harcerskich. Osoby, które mają opłacone składki zwolnione są z podatku VAT (23%) za wszelkie biwaki i obozy. Każdy harcerz i zuch, aby pozostawać na liście członków ZHP, musi mieć opłacone składki. Składki opłacane są z „góry” za 12 miesięcy. Do końca grudnia powinny być zebrane składki za kolejny rok. Harcerze, którzy wstąpili do drużyny w bieżącym roku, opłacają składki od miesiąca w którym przybyli do drużyny do końca tego roku.
Terminy wpłat składek:
Pełna kwota deklarowanej składki, do 16 lutego 2018 roku.

Zuchy i harcerze, którzy wstąpili w trakcie bieżącego roku opłacają składkę od miesiąca w którym przybyli do
drużyny do końca bieżącego roku. Opłata składki na rok następny, j.w.
Składkę można wpłacić przelewem na konto hufca z odpowiednią adnotacją lub bezpośrednio do drużynowego
Dane do przelewu: Mbank 02 1140 1010 0000 2412 8400 1003
Chorągiew Stołeczna ZHP, Hufiec Pruszków, ul. JASNA 2 , 05-804 Pruszków.
Wpłacając pieniądze za składki na konto hufca prosimy o podanie informacji w tytule jak niżej.

WPIS W TYTULE : (najpierw imię i nazwisko członka za którego wpłacane są składki) ……………… – składka członkowska za rok 2018 – 84 zł, reszta darowizna na cele statutowe.


Komentarze są wyłączone.