Zimowisko 2018

Drodzy rodzice. Zachęcamy do udziału w zimowisku organizowanym przez nasz szczep. Zimowisko w Karpatach woj. Małopolskie. Warunki uczestnictwa poniżej.

INFORMACJE DO POBRANIA 

Nazwa formy HALiZ

ZIMOWISKO „ Mały Książę i 40 rozbójników”

Adres zimowiska

Ośrodek Wypoczynkowy JURKOWSKI

Os. Sikory 41

34-453 Ochotnica Górna

Czas trwania zimowiska

13- 20 stycznia 2018

Dane organizatora

Szczep Harcerskich Drużyn Sokolich Hufiec Pruszków

Data i godzina wyjazdu

13 stycznia 2018, 04.00

Data i godzina powrotu

20 stycznia 2018, 22.00

Kontakt z organizatorem przed i podczas trwania zimowiska

509443699

Uczestnicy są objęci ubezpieczeniem NNW (można podać nr polisy)

Kadra formy HALiZ Komendant zimowiska – hm. Beata Pawełczyńska

Opiekę nad dziećmi sprawować będą instruktorzy Związku Harcerstwa Polskiego lub osoby, które posiadają odpowiednie, zgodne z obowiązującymi przepisami, kwalifikacje.

finanse zimowiska Koszt zimowiska to 700 zł

I rata ZADATEK do 31-10-2017 200 zł. Jest to forma zapisu na wyjazd, reszta do 31.12.2017. Na nr konta: Mbank 02 1140 1010 0000 2412 8400 1003 Chorągiew Stołeczna ZHP Hufiec Pruszków, ul. Jasna 2 , 05-804 Pruszków

tytuł: dodatkowa składka zadaniowa członkowska – Zimowisko SHDS- imię i nazwisko uczestnika

Wykaz niezbędnego wyposażenia uczestnika

legitymacja szkolna,

pełne umundurowanie w tym nie zapominać o beretach.

1 koszulka szczepowa,

kurtka szczepowa,

kapcie/ buty do chodzenia po ośrodku,

pidżama,

bielizna i odzież na zmianę,

ręcznik i przybory toaletowe,

ciepłe bluzy i spodnie, strój do zabaw na śniegu/do
nart,

minimum dwie pary butów w tym jedne do śniegu i na zimowe spacery,

ciepły strój na dwór -kurtka, szalik, czapki rękawiczki

zeszyt/notatnik,

aviomarin lub inny lek ( dawka na podróż w dwie strony) jeśli dziecko ma chorobę lokomocyjną.

Warunki rezygnacji z uczestnictwa

Rezygnacja może nastąpić tylko wypadku sytuacji losowych w tym choroby. Zadatek 200 zł nie podlega zwrotowi. Jeśli rezygnacja jest uzasadniona przypadkiem losowym pozostałą kwota zostanie zwrócona. Jeśli rezygnacja nie jest spowodowana wypadkiem losowym a kwota została zapłacono zwrotowi podlega 50 % opłaty czyli 350 zł

Dodatkowe informacje

Podczas zimowiska uczestnicy mogą być zabierani z terenu zimowiska wyłącznie przez swych rodziców/opiekunów prawnych. Jeśli życzą sobie Państwo, by Państwa dziecko mogło być odebrane przez inne osoby (np. członków dalszej rodziny), niezbędne będzie złożenie takiej deklaracji w formie pisemnej w obecności przedstawiciela organizatora wypoczynku.

Podczas zimowiska obowiązuje zakaz posiadania telefonów, tabletów i innego sprzętu elektronicznego. Sprzęt typu aparaty fotograficzne, mp3 są zabierane na zimowisko na wyłączną odpowiedzialność uczestnika.

W trakcie zimowiska rodzice w każdej chwili mogą dowiadywać o dziecko u Komendanta Zimowiska. Nie ma możliwości rozmowy z dzieckiem w czasie trwania zimowiska chyba że zachodzi uzasadniona potrzeba- sytuacja losowa w rodzinie, stan emocjonalny dziecka wymagający kontaktu z rodzicami.

Informujemy, że podczas trwania zimowiska uczestnicy będą mieli możliwość uczestniczenia w następujących praktykach religijnych – MSZY NIEDZIELNEJ w pierwsza niedzielę zimowiska.

Informujemy, że w nagłych wypadkach będziemy podejmowali próby skontaktowania się z Państwem dostępnymi nam sposobami w oparciu o dane podane przez Państwa w karcie kwalifikacyjnej wraz z dodatkiem. Jeśli nie uda nam się nawiązać kontaktu, a sytuacja będzie tego wymagała, będziemy podejmowali wszelkie działania zmierzające do ochrony zdrowia i życia Państwa dziecka.

Komenda Hufca ZHP Pruszków Chorągwi Stołecznej ZHP jako administrator danych oświadcza, że dane osobowe dziecka zawarte w karcie kwalifikacyjnej oraz w uwagach lekarza będzie wykorzystywać i przetwarzać (zbierać, przechowywać, utrwalać i usuwać) tylko w celu wykonania zadań statutowych ZHP (art. 23, ust. 1, pkt 5 i art. 27, ust. 1, pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. – Dz.U. z 1997 r. nr 133, poz. 883). przy zachowaniu postanowień ww. ustawy dotyczących gwarancji ochrony przetwarzania tych danych.

Obóz Letni 2017

Nazwa formy HALiZ

ZGRUPOWANIE OBOZÓW SHDS „WSZYSTKO JEST MOŻLIWE”

Typ formy HALiZ

Obóz

Adres obozu

Kruklin Koło Giżycka . Stanica „Nad stawami”

Czas trwania obozu

Obóz harcerski – 7 lipca do 31 lipca

Kolonia zuchowa – 16 lipca do 30 lipca

Odwiedziny rodziców harcerskich są w dniach 15 i 16 lipca

Dane organizatora

Szczep Harcerskich Drużyn Sokolich Hufiec ZHP Pruszków

Data i godzina wyjazdu harcerzy

7 lipca 2017, 06.00 Miejsce wyjazdu Ul. Helenowska przy kościele

Data i godzina wyjazdu zuchów

16 lipca 2017 8,00 Miejsce wyjazdu Ul. Helenowska przy kościele

Data i godzina powrotu harcerzy

31 lipca 2017 ok. 21,00 Miejsce powrotu j.w. godzina powrotu może ulec zmianie

Data i godzina powrotu zuchów

30 lipca 2017 ok. 18,00 Miejsce powrotu j.w. godzina powrotu może ulec zmianie

Kontakt z organizatorem podczas trwania obozu/koloni

796440990

Uczestnicy są objęci ubezpieczeniem NNW (można podać nr polisy)

IGOTHAER
Komendant Obozu Hm. Beata Pawełczyńska

Czytaj dalej

Nieobozowa Akcja Zimowa 2019

Chcielibyśmy ogłosić, że decyzją Rady Szczepu w tym roku zdecydowaliśmy się na Nieobozową Akcję Zimową (półkolonie)
w drugi tydzień ferii zimowych. Zajęcia będą odbywać się z podziałem na piony metodyczne (wiekowe). Nie zabraknie również wspólnych elementów integrujących całość Szczepu. 

Ze względu na trudności organizacyjne nie robimy w tym roku harcerskim zimowiska, czyli tygodniowego wyjazdu, mimo że tak planowaliśmy w harmonogramie. Przepraszamy i dziękujemy
za zrozumienie. Przed nami nowe, ciekawe doświadczenie. 🙂

Szczegóły podamy niebawem.

Szczepowe selfie na Harcerskim Starcie

harc start

Wyprawa do Królewskich Źródeł

Termin: 16-18 października 2015

W planie: Wędrówka po Puszczy Kozienickiej | Warsztaty fotograficzne | Spotkanie z pasjonatem, fotografem, przyrodnikiem – Sławkiem Wąsikiem i tajemniczym Skrzatem… | Wieczór filmowy… | Może ognisko… | Może grzybobranie…

Koszt – cena biletu PKP lub PKS (ew. paliwa) + suchy prowiant

[cryout-button-dark url=”https://docs.google.com/forms/d/107rD7JkD4w5wqdJpngpWSg80olvBYGeEvpoqdI9oD7A/viewform”]Formularz zgłoszeniowy[/cryout-button-dark]

[cryout-button-dark url=”https://www.facebook.com/events/1598547783741667/”]Wydarzenie na facebooku[/cryout-button-dark]